De statuten.

Het Huishoudelijk Reglement

Nieuwsbrieven

De lidmaatschap bijdrage bedraagt 25 euro per adres per jaar. Voor bijzonder evenementen kan een extra bijdrage gevraagd worden.

Het bestuur nodigt een maal per jaar de leden uit voor een algemene vergadering met borrel, organiseert een Nieuwjaars bijeenkomst, een burendag en andere activiteiten, die de algemene cohesie in de wijk bevorderen.
Drie maal per jaar komt er een nieuwsbrief uit, die de leden op de hoogte brengt van het wel en wee in de wijk en de gemeente.

De data van de bestuursvergaderingen staan vermeld in de agenda

De voorzitter heeft zitting in “Bergen Totaal”, dat bestaat uit de gezamenlijke voorzitters van alle buurtverenigingen in Bergen. In deze groep komen wijkoverschrijdende onderwerpen aan de orde.

Leden van het bestuur wonen klankbord vergaderingen bij, die door de gemeente worden georganiseerd voor de verschillende wijken.