De vader van Jacob van Reenen werd in 1821 in Amsterdam geboren. Hij kocht hij de Heerlijkheid Bergen en leefde als een edelman op zijn landgoed.

Als oudste zoon van Jan Jacob van Reenen volgde Jacob in 1883 zijn vader op. Hij erfde de eretitel Heer van Bergen en werd door de minister van Binnenlandse Zaken tot burgemeester benoemd.

Nog vóór 1894 verpachtte burgemeester Jacob van Reenen aan de Kennemer Sportclub een stuk grond in het bosgebied noordwestelijk van de Kerkbuurt. Er werd een renbaan aangelegd met stallen voor paarden en eenvoudige tribunes. De renbaan had maar een kort bestaan.

De Van Reenens verkochten een deel van hun grond voor de bouw van luxe villa’s: het huidige Van Reenenpark

Op het middenterrein van de voormalige renbaan werd in 1912 door Van Reenen als geschenk aan de bevolking van Bergen, een hertenkamp aangelegd, een schenking die in 1914 officieel door de gemeenteraad werd aanvaard. De Hertenkamp, vanouds Groencroft genoemd, werd steeds bevolkt door damherten, hinden en bokken. Vaak ook ezels, lama’s en andere zoogdieren.

Jacob van Reenen is met de Hertenkamp letterlijk en figuurlijk verbonden door de monumentale granieten “Van Reenenbank”, die ontworpen werd door de Bergense kunstenaar Tjipke Visser. Deze werd in 1923 aan Van Reenen aangeboden bij zijn aftreden als burgemeester.

(bron: https://hvb-nh.nl/index.php/histon/geschiedenis-in-een-notedop/ )